Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Tin tức mới

Hổ trợ trực tuyến

nhuthamta

nhuthamta

Thống kê

Đang online 12
Hôm nay 63
Hôm qua 48
Trong tuần 290
Trong tháng 976
Tổng cộng 45,836

Baumer Thalheim partlist

19-04-2014

Baumer Thalheim partlist

 
Baumer Thalheim ITD, ATD, KTD, RTD
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 4-6 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 1 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 4 4 mm² Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 6 4 mm² Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 9 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 8-14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y22 10,12,14 mm² Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y28 10,12,14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y29 10,12,14 mm² Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 2 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 3 8-14 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 4 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 5 8,10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 10 6-16 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 14 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 15 6-16 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 16 6-12 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 21 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 22 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y29 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y34 10 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y36 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y38 8-16 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y40 12 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y50 10 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y64 14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 90 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 112 (Nir-) 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 114 10,12,14 mm² Cable b-x 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 2 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 3 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y10 6-16 mm² Connector 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y15 (f-rm. Y 1) 6-16 mm² Cable 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y21 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y22 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y28 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y29 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y35 10-13 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 42 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 47 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 49 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 56 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 57 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 58 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 59 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 63 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 65 (Nir-) 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 66 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 68 (Nir-) 12 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD21A4Y69 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y73 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y79 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y82 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y85 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y90 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y91 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y99 8,10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y101 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y109 (an-dised) 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y 9 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y18 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y20 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y22 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y29 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 10-16 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 4 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 5 10-16 mm² S-cket 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y19 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 20 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 22 17-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 23 17-27 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 27 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 34 28,29 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD40A4Y 36 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 37 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 38 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 40 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 42 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 44 18-27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 52 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 71 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 72 (Nir-) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 74 (Nir-) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y76 (Nir-) 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y78 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y79 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y83 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y84 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y87 20,22,25,27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y90 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y92 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y97 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y98 20,22,25,27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y99 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y100 25 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y101 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y106 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y107 10-20 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y109 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y110 (heating) 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y114 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y116 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y123 12 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y124 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y125 12 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y127 (heating) 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y135 25 mmØ,is-liert Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y136 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y138 (sh-.K.) 14 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y145 (heating) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 4 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 5 10-16 mm² S-cket 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y19 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y20 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 23 17-27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 24 10-16 mmØ-is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 27 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 36 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 37 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 38 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 40 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 52 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD41A4Y59 27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y64 (Nir-) 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y68 28-30 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y69 28-30 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y70 28-30 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y72 (Nir-) 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y74 (Nir-) 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y76 (Nir-) 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y78 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y79 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 84 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 87 20,22,25,27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 90 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 92 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 100 25 mmØ,is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 104 20,22,25,27 mm² Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 109 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 112 10-16 mmØ,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 117 14 mmØ,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 120 (cULus) 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y126 10-16 mmØ,isoliert Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y147 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 01 B14 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14
Baumer Thalheim ITD 01 B14 Y 2 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14
Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mmØ,isoliert Cable box 1024 I/U ITD90A4 ITD90 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 2 38-65 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 5 38-65 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 7 40,45,50,55,60,65 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 8 70,75,80 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 9 40,45,50,55,60,65 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y16 65,70,75 mmØ,isoliert Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 30-50 mm² Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 1 30-50 mm² Connector 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 4 (Niro) 30-50 mm² Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 2 10 16 mm Connector 100 1.024 I/U
Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 5 10 16 mm Cable 100 1.024 I/U
Baumer Thalheim TIL 10, 12, 14, 16 mm Cable 100 2.048 I/U
Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mm, isoliert Cable box 1.024 I/U
Baumer Thalheim ITD 2 B 5 3 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B5 ITD2 B5
Baumer Thalheim ITD 2 B10 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B10 ITD2 B10
Baumer Thalheim ITD 2 B14 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 1 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 2 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y 4 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y10 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y12 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y18 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y20 12 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y33 6 mm² Connector 2 60 I/UITD 20 B10 6 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 1 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 2 10,11,12 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 3 10,11,12 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 4 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 9 7 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y14 11 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 6 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 2 10,11,12 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 3 10,11,12 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD20 B14 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 1 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 2 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 9 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y10 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y11 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y25 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y28 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y63 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 6 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 1 6 mm² Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 2 6 mm² Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 4 10 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NIITD 21 B14 Y 6 ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y 9 10 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y10 6 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y11 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y21 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y27 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y28 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y30 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y34 10 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y44 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 3 B 3 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B3 ITD3 B3
Baumer Thalheim ITD 3 B10 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 3 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 4 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B14 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14
Baumer Thalheim ITD 3 B14 Y 1 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 II 2 G EEx de IIB T6 12 mm Pg 16 cable box 1.000 6.000 I/U incl. NI
Baumer Thalheim ITD 4 B10 11 mm² Cable 1-100 I/U ITD4B10 ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 1 11 mm² Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 2 11 mm² Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 3 11 mm² Cable 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 4 11 mm² Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 5 11 mm² Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 1 11 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 2 11 mm² Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 3 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 4 11 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 5 11 mm² Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD40 B10 Y 6 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD40 B14 Y28 (Niro) 10 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B14 ITDB40 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 11 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 2 11 mm² Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 3 11 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 4 11 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14
Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 5 11 mm² Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y42 18-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y43 18-27 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y79 20,22,25,27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y90 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 60-85 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 1 60-85 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 5 85 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y47 10,12,14 mm² Connector 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y66 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y73 10,12,14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y81 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y82 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y92 14 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y95 8,10,12,14 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y105 14 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 B14 6 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14
Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y 9 10 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14
Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y11 10 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 6 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 8 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y13 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 97 A 4 28 mm Cable 6, 10 I/U
Baumer Thalheim ITD 26 A 4 8-14 mm² Cable 4-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 26 A 4 Y 2 8-14 mm² Connector 4-1024 I/U ITD26A4 ITD26 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y 6 10 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y 8 14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y 9 15 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y10 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y11 14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y14 15 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y15 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y16 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y18 10-16 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y19 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y22 4.97,5.97,7.97 mm² Leads 2,4,12 I/U ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y24 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y25 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y27 10-16 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y34 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim IK 802 A 4 15-50 mm² Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4
Baumer Thalheim IK 802 A 4 Y 1 15-50 mm² Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 2 (anodised) 16,20,25,30,35 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 8 (redundant) 10-45 mm² Cable 20 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 9 10-45 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y11 (anodised) 28 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y12 (redundant) 40 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y16 (anodised) 28 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y18 40 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 69 A 4 58 mm² Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 69 A 4 Y 5 40,45,50,55,60,65 mm² Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm² PROFIBUSDP Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm² PROFIBUSDP Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm² DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm² DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm² Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm² Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm² Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm² Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm² PROFIBUSDP Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² CANopen Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² CANopen Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim FS A 4 15 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L 10-16 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L Y 4 19-22 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L Y 7 14-22 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 11 mm² Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 1 11 mm² Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 2 11 mm² Cable ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 4 11 mm² Cable box ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim KTD 31 FS B10 11 mm² Cable KTD31
Baumer Thalheim KTD 32 FS B10 11 mm² Cable KTD32
Baumer Thalheim KTD 33 FS B10 11 mm² Cable KTD33
Baumer Thalheim KTD 34 FS B10 11 mm² Cable KTD34
Baumer Thalheim KTD 36 FS B10 11 mm² Cable KTD36
Baumer Thalheim STD 51 F A 4 18 mm² Hollow shaft STD51FA4
Baumer Thalheim TD 51 F B 3 10 mm² Shaft TD51FB3 TD51 FB3
Baumer Thalheim TD 51 S B 3 KA 8,10 mm² Shaft TD51SB3 TD51 SB3
Baumer Thalheim TD 52 S B 3 KA 8,10 mm² Shaft TD52SB3 TD52 SB3
Baumer Thalheim TD 51 S B10 KA 11 mm² Shaft TD51SB10 TD51 SB10
Baumer Thalheim TD 52 S B10 KA 11 mm² Shaft TD52SB10 TD52 SB10
Baumer Thalheim TD 51 A 4 ZM Pivot A,B,C TD51A4 TD51 A4
Baumer Thalheim TD 2 A 4 6-10 mm² Hollow shaft TD2A4 TD2 A4
Baumer Thalheim TD 2 A 4 Y 3 6-10 mm² Hollow shaft TD2A4 TD2 A4
Baumer Thalheim TG 71€¢1 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 10 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢2 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 20 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢3 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 30 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢4 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 40 VDC TG71
Baumer Thalheim KTD 50€¢6 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 60 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢10 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 100 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢15 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 150 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢4 B10 7,11 mm² Shaft 40 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢6 B10 7,11 mm² Shaft 60 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢10 B10 7,11 mm² Shaft 100 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢15 B10 7,11 mm² Shaft 150 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 4€¢1 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD4-1A4 KTD4-1 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢2 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD4-2A4 KTD4-2 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢3 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD4-3A4 KTD4-3 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢4 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD4-4A4 KTD4-4 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢6 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD4-6A4 KTD4-6 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 DS 8-12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KSE 8-10 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 SM 12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA DS 8-12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA KSE 10 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA RM 11,12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA SM 8 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L 10-12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L Y 4 12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 B14 6 mm² Shaft KTD2-1B14 KTD2-1 B14
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL AM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL KM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL RM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL SM 5 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 KA AM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA KM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA RM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA SM 5 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 B 3 AL 10 mm² Shaft TD3B3 TD3 B3
Baumer Thalheim TD 3 B 5 AL 7 mm² Shaft TD3B5 TD3 B5
Baumer Thalheim TD 3 B10 AL 10 mm² Shaft TD3B10 TD3 B10
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3 KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3 KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim SKTD 31 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 32 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 33 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 34 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 36 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC SKTD3
Baumer Thalheim KTD 33 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 30 VDC
Baumer Thalheim KTD 34 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 40 VDC
Baumer Thalheim KTD 36 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 60 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢1 B10 7-11 mm² Shaft 10 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢2 B10 7-11 mm² Shaft 20 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢3 B10 7-11 mm² Shaft 30 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢4 B10 7-11 mm² Shaft 40 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢6 B10 7-11 mm² Shaft 60 VDC
Baumer Thalheim KTD 31 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 32 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 33 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 34 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 36 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 31 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 32 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 33 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 34 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 36 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 10-12 mm² Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4
Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 Y15 15 mm² Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4
Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 B10 11 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 series (centrifugal switch ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS
Baumer Thalheim KTD 3 ~ ITD 2 Serie (tachogenerator ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS
Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3~ A 4 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)
Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD3A4~Y 1 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD 3 A 4 Y 2 10 16 mm Connector see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim LG 1 A 4 6, 8, 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim LG 1 A 4 Y 1 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim LG 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim BLTD 4-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim ITD 4 KTD 31 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4 KTD 32 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 31 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 32 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 33 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 34 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 36 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 31 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 32 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim RTD 1 A 4 Y 9 8,9.52,10 mm² Leads RTD1A4 RTD1 A4
Baumer Thalheim RTD 1 B14 6 mm² Cable RTD1B14 RTD1 B14
Baumer Thalheim ITD 4 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS
Baumer Thalheim ITD 3 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS
Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 1 10 16 mm Cable
Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 2 10 16 mm Connector
Baumer Thalheim RTD 4-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 3 A 4 Y 1 12 22 mm Leads
Baumer Thalheim RTD 3-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 2 A 4 Y13 10 20 mm Leads
Baumer Thalheim RTD 2-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 1-series RESOLVER
Baumer Thalheim BLTD 1 A 4 6 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim BLTD 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim Carbon brush sets
Baumer Thalheim KTD2-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281
Baumer Thalheim KTD2-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281
Baumer Thalheim KTD3-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD3-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD4-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD4-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD50-Electro graphite-1 set (2 pairs)-Itemno. ET.02.1057 L
Baumer Thalheim KTD5-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD5-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim TG7-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40488
Baumer Thalheim TG7-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40488
Baumer Thalheim ATD 4 series ABSOLUTE BAUMER THALHEIM ENCODER
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y 1 12,14 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y 1 12,14 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y10 18,20,23,25,27 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y10 18,20,23,25,27 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4B A 4 Y 4 12,14 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4BA4 ATD4B A4
Baumer Thalheim ATD 4B A 4 Y 4 12,14 mm² PROFIBUSDP Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD4BA4 ATD4B A4
Baumer Thalheim ATD 5 series ABSOLUTE BAUMER THALHEIM ENCODER
Baumer Thalheim ATD 5S A 4 Y 1 15,16,18,25,25.4 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5SA4 ATD5S A4
Baumer Thalheim ATD 5S A 4 Y 1 15,16,18,25,25.4 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD5SA4 ATD5S A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 2 15,16,18,25,25.4 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 2 15,16,18,25,25.4 mm² PROFIBUSDP Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 3 15,16,18,25,25.4 mm² CANopen Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 3 15,16,18,25,25.4 mm² CANopen Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 6S A 4 Y 1 50,50.8 mm² SSI Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD6SA4 ATD6S A4
Baumer Thalheim ATD 6S A 4 Y 1 50,50.8 mm² SSI Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD6SA4 ATD6S A4
Baumer Thalheim TD-3-A-4-KA-RM-11058386
Baumer Thalheim ITD21H00-1024-T-NI-S21SG8-F-14-IP54-11106371
Baumer Thalheim KTD-3-2-A-4-Y36-11051964-old-no-300466
Baumer Thalheim ITD-61-A-4-1024-H-NI-H2SK12-M-30-11082582-old-no-315254
Baumer Thalheim ITD-41-A-4-Y64-2048-H-NI-KR1-M-25-11062488-old-320762
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y90-1024-H-NI-KR1-E-10-11060874-old-no-318248
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y22-1024-H-NI-H2SK12-S-25-11059746-old-no-314574
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y-1-1024-H-NI-D2SR12-E-10-11059595-old-no-313832
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-1000-T-NI-KR1-S-15-11100859
Baumer Thalheim ITD22H01-2048-M-NI-S21SG8-F-14-IP54-11105084
Baumer Thalheim ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870-old-311858
Baumer Thalheim ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870
Baumer Thalheim ATD-2S-B14-Y24-12/12-SR-GR-D2SR17-M-10-11062886-old-no-320779
Baumer Thalheim A-cable-mg02-K21BG8/A-65-SL-NIo-01000-11071188-old-44801-01000
Baumer Thalheim A-Cabel-mg02-K21BG8/C-50-SL-NIo-00200


 

Các tin tức khác