Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Tin tức mới

Hổ trợ trực tuyến

nhuthamta

nhuthamta

Thống kê

Đang online 8
Hôm nay 46
Hôm qua 32
Trong tuần 298
Trong tháng 679
Tổng cộng 29,338

Baumer Thalheim partlist

19-04-2014

Baumer Thalheim partlist

 
Baumer Thalheim ITD, ATD, KTD, RTD
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 4-6 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 1 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 4 4 mm² Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 6 4 mm² Coupling 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 01 A 4 Y 9 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01A4 ITD01 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 8-14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y22 10,12,14 mm² Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y28 10,12,14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y29 10,12,14 mm² Connector 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 2 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 2-60 I/U ITD2A4 ITD2 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 2 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 3 8-14 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 4 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 5 8,10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20A4 ITD20 A4
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 10 6-16 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 14 8-14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 15 6-16 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 16 6-12 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4 Y 21 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 20 A 4 Y 22 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y29 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y34 10 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y36 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y38 8-16 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y40 12 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y50 10 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y64 14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 90 10,12,14 mm² Connector 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 112 (Nir-) 10,12,14 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD20A4Y 114 10,12,14 mm² Cable b-x 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 2 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 3 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y10 6-16 mm² Connector 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y15 (f-rm. Y 1) 6-16 mm² Cable 100-10000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y21 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y22 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y28 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y29 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y35 10-13 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 42 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 47 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 49 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 56 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 57 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 58 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 59 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 63 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 65 (Nir-) 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 66 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD 21 A 4 Y 68 (Nir-) 12 mm² Cable 100-6000 I/U-NI ITD21A4 ITD21 A4
Baumer Thalheim ITD21A4Y69 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y73 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y79 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y82 14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y85 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y90 10,12,14 mm² Connector 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y91 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y99 8,10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y101 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD21A4Y109 (an-dised) 10,12,14 mm² Cable 100-6000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y 9 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y18 10-16 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y20 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y22 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 3 A 4 Y29 10-16 mm² Connector 1-1024 I/U ITD3A4 ITD3 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 10-16 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 4 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 1-100 I/U ITD4A4 ITD4 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 4 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 5 10-16 mm² S-cket 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y19 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 20 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 22 17-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 23 17-27 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 27 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y 34 28,29 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40A4 ITD40 A4
Baumer Thalheim ITD40A4Y 36 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 37 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 38 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 40 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 42 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 44 18-27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 52 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 71 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 72 (Nir-) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD40A4Y 74 (Nir-) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y76 (Nir-) 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y78 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y79 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y83 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y84 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y87 20,22,25,27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y90 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y92 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y97 18-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y98 20,22,25,27 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y99 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y100 25 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y101 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y106 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y107 10-20 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y109 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y110 (heating) 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y114 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y116 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y123 12 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y124 10-20 mm² mit Nut Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y125 12 mmØ,is-liert Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y127 (heating) 10-16 mm² Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y135 25 mmØ,is-liert Connector 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y136 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y138 (sh-.K.) 14 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y141 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 40 A 4 Y145 (heating) 10-16 mm² Cable 100-2048 I/U
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 1 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 3 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 4 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 5 10-16 mm² S-cket 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y19 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y20 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 23 17-27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 24 10-16 mmØ-is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 27 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 36 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 37 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 38 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 40 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y 52 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI ITD41A4 ITD41 A4
Baumer Thalheim ITD41A4Y59 27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y64 (Nir-) 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y68 28-30 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y69 28-30 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y70 28-30 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y72 (Nir-) 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y74 (Nir-) 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y76 (Nir-) 18-27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y78 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y79 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 84 (Nir-) 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 87 20,22,25,27 mm² Connector 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 90 10-16 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 92 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 100 25 mmØ,is-liert Cable 2000-10000 I/U- NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 104 20,22,25,27 mm² Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 109 10-16 mm² Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 112 10-16 mmØ,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 117 14 mmØ,isoliert Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD41A4Y 120 (cULus) 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y126 10-16 mmØ,isoliert Connector 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 41 A 4 Y147 17-27 mm² Cable 2000-10000 I/U-NI
Baumer Thalheim ITD 01 B14 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14
Baumer Thalheim ITD 01 B14 Y 2 4 mm² Cable 30-1024 I/U ITD01B14 ITD01 B14
Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mmØ,isoliert Cable box 1024 I/U ITD90A4 ITD90 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 2 38-65 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 5 38-65 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 7 40,45,50,55,60,65 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 8 70,75,80 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y 9 40,45,50,55,60,65 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 70 A 4 Y16 65,70,75 mmØ,isoliert Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD70A4 ITD70 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 30-50 mm² Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 1 30-50 mm² Connector 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 61 A 4 Y 4 (Niro) 30-50 mm² Cable 1024,2048,2500,4096 I/U-NI ITD61A4 ITD61 A4
Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 2 10 16 mm Connector 100 1.024 I/U
Baumer Thalheim ITD 48 A 4 Y 5 10 16 mm Cable 100 1.024 I/U
Baumer Thalheim TIL 10, 12, 14, 16 mm Cable 100 2.048 I/U
Baumer Thalheim ITD 90 A 4 100 mm, isoliert Cable box 1.024 I/U
Baumer Thalheim ITD 2 B 5 3 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B5 ITD2 B5
Baumer Thalheim ITD 2 B10 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B10 ITD2 B10
Baumer Thalheim ITD 2 B14 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 1 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD 2 B14 Y 2 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y 4 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y10 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y12 6 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y18 6 mm² Cable 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y20 12 mm² Connector 2 60 I/U ITD2B14 ITD2 B14
Baumer Thalheim ITD2 B14 Y33 6 mm² Connector 2 60 I/UITD 20 B10 6 mm² Cable 50-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 1 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 2 10,11,12 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 3 10,11,12 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 4 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y 9 7 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 20 B10 Y14 11 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B10 ITD20 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 6 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 2 10,11,12 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD 21 B10 Y 3 10,11,12 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B10 ITD21 B10
Baumer Thalheim ITD20 B14 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 1 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 2 6 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y 9 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y10 6 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y11 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y25 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y28 10 mm² Connector 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD20 B14 Y63 10 mm² Cable 50-1024 I/U ITD20B14 ITD20 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 6 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 1 6 mm² Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 2 6 mm² Connector 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 Y 4 10 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NIITD 21 B14 Y 6 ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y 9 10 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y10 6 mm² Cable 1.000-10000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y11 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y21 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y27 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y28 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y30 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y34 10 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD21 B14 Y44 10 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD21B14 ITD21 B14
Baumer Thalheim ITD 3 B 3 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B3 ITD3 B3
Baumer Thalheim ITD 3 B10 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 3 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B10 Y 4 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B10 ITD3 B10
Baumer Thalheim ITD 3 B14 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14
Baumer Thalheim ITD 3 B14 Y 1 10 mm² Cable 1-1024 I/U ITD3B14 ITD3 B14
Baumer Thalheim ITD 21 B14 II 2 G EEx de IIB T6 12 mm Pg 16 cable box 1.000 6.000 I/U incl. NI
Baumer Thalheim ITD 4 B10 11 mm² Cable 1-100 I/U ITD4B10 ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 1 11 mm² Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 2 11 mm² Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 3 11 mm² Cable 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 4 11 mm² Connector 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 4 B10 Y 5 11 mm² Cable box 1-100 I/U ITD4 B10 ITDB4B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 1 11 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 2 11 mm² Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 3 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 4 11 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD 40 B10 Y 5 11 mm² Cable box 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD40 B10 Y 6 11 mm² Cable 100-2048 I/U ITD40B10 ITDB40 B10
Baumer Thalheim ITD40 B14 Y28 (Niro) 10 mm² Connector 100-2048 I/U ITD40B14 ITDB40 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 11 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 2 11 mm² Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD41 B10 Y 3 11 mm² Cable 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITDB41 B14
Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 4 11 mm² Connector 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14
Baumer Thalheim ITD 41 B10 Y 5 11 mm² Cable box 1.000-6000 I/U-NI ITD41B14 ITD41 B14
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y 2 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y22 17-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 42 A 4 Y42 18-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y43 18-27 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y79 20,22,25,27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y90 10-16 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y120 (cULus) 17-27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD42 A 4 Y141 (Niro) 20,22,25,27 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD42A4 ITD42 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 60-85 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 1 60-85 mm² Connector 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 75 A 4 Y 5 85 mm² Cable 1.000,1024,2048,2500 I/U ITD75A4 ITD75 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y36 10,12,14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y47 10,12,14 mm² Connector 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y66 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y73 10,12,14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y81 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y82 14 mm² Cable 2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y92 14 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y95 8,10,12,14 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 A 4 Y105 14 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 22 B14 6 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14
Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y 9 10 mm² Cable 1024,2048 I/U-NI ITD22B14 ITD22 B14
Baumer Thalheim ITD 22 B14 Y11 10 mm² Connector 1024,2048 I/U-NI ITD22A4 ITD22 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 6 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y 8 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 25 A 4 Y13 10 mm² Cable up to 360 I/U ITD25A4 ITD25 A4
Baumer Thalheim ITD 97 A 4 28 mm Cable 6, 10 I/U
Baumer Thalheim ITD 26 A 4 8-14 mm² Cable 4-1024 I/U
Baumer Thalheim ITD 26 A 4 Y 2 8-14 mm² Connector 4-1024 I/U ITD26A4 ITD26 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y 6 10 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y 8 14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y 9 15 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y10 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y11 14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y14 15 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A 4 Y15 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y16 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y18 10-16 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y19 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A 4 Y22 4.97,5.97,7.97 mm² Leads 2,4,12 I/U ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y24 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD 27 A4 Y25 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y27 10-16 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim ITD27A4 Y34 10,12,14 mm² Cable 1,4,8,20 I/U (16,32 I/U) ITD27A4 ITD27 A4
Baumer Thalheim IK 802 A 4 15-50 mm² Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4
Baumer Thalheim IK 802 A 4 Y 1 15-50 mm² Cable 80 I/U IK802A4 IK802 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 2 (anodised) 16,20,25,30,35 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 8 (redundant) 10-45 mm² Cable 20 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y 9 10-45 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y11 (anodised) 28 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y12 (redundant) 40 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y16 (anodised) 28 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 67 A 4 Y18 40 mm² Cable 20,50 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 69 A 4 58 mm² Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ITD 69 A 4 Y 5 40,45,50,55,60,65 mm² Cable 128,256,512,1024,2048 I/U ITD67A4 ITD67 A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 1 10 16 mm² SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI- Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3S A 4 Y 7 10,12,14 mm² SSI- Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3SA4 ATD3S A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm² PROFIBUSDP Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y 8 10,12,14 mm² PROFIBUSDP Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm² DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3BA4 ATD3B A4
Baumer Thalheim ATD 3B A 4 Y10 10,12,14 mm² DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm² Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 10 mm² Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm² Parallel Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3P B14 Y 1 10 mm² Parallel Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3S B14 Y 1 10 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y13 10 mm² PROFIBUSDP Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² DeviceNet Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² DeviceNet Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² CANopen Singleturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim ATD 3B B14 Y14 10 mm² CANopen Multiturn 4096 (12 Bit) ATD3PB14 ATD3P B14
Baumer Thalheim FS A 4 15 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L 10-16 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L Y 4 19-22 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim FS A 4 L Y 7 14-22 mm² Hollow shaft FSA4
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 11 mm² Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 1 11 mm² Sleeve ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 2 11 mm² Cable ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim ITD 4 FS B10 Y 4 11 mm² Cable box ITD4FSB10 ITD4 FS B10
Baumer Thalheim KTD 31 FS B10 11 mm² Cable KTD31
Baumer Thalheim KTD 32 FS B10 11 mm² Cable KTD32
Baumer Thalheim KTD 33 FS B10 11 mm² Cable KTD33
Baumer Thalheim KTD 34 FS B10 11 mm² Cable KTD34
Baumer Thalheim KTD 36 FS B10 11 mm² Cable KTD36
Baumer Thalheim STD 51 F A 4 18 mm² Hollow shaft STD51FA4
Baumer Thalheim TD 51 F B 3 10 mm² Shaft TD51FB3 TD51 FB3
Baumer Thalheim TD 51 S B 3 KA 8,10 mm² Shaft TD51SB3 TD51 SB3
Baumer Thalheim TD 52 S B 3 KA 8,10 mm² Shaft TD52SB3 TD52 SB3
Baumer Thalheim TD 51 S B10 KA 11 mm² Shaft TD51SB10 TD51 SB10
Baumer Thalheim TD 52 S B10 KA 11 mm² Shaft TD52SB10 TD52 SB10
Baumer Thalheim TD 51 A 4 ZM Pivot A,B,C TD51A4 TD51 A4
Baumer Thalheim TD 2 A 4 6-10 mm² Hollow shaft TD2A4 TD2 A4
Baumer Thalheim TD 2 A 4 Y 3 6-10 mm² Hollow shaft TD2A4 TD2 A4
Baumer Thalheim TG 71€¢1 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 10 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢2 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 20 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢3 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 30 VDC TG71
Baumer Thalheim TG 71€¢4 A 4 flange form A/B/C/D Hollow shaft 40 VDC TG71
Baumer Thalheim KTD 50€¢6 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 60 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢10 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 100 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢15 B 3 Y 1 11 mm² Shaft 150 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢4 B10 7,11 mm² Shaft 40 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢6 B10 7,11 mm² Shaft 60 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢10 B10 7,11 mm² Shaft 100 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 50€¢15 B10 7,11 mm² Shaft 150 VDC KTD50
Baumer Thalheim KTD 4€¢1 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD4-1A4 KTD4-1 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢2 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD4-2A4 KTD4-2 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢3 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD4-3A4 KTD4-3 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢4 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD4-4A4 KTD4-4 A4
Baumer Thalheim KTD 4€¢6 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD4-6A4 KTD4-6 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 DS 8-12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KSE 8-10 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 SM 12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA DS 8-12,7 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA KSE 10 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA RM 11,12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 KA SM 8 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L 10-12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 A 4 L Y 4 12 mm² Hollow shaft KTD2-1A4 KTD2-1 A4
Baumer Thalheim KTD 21 B14 6 mm² Shaft KTD2-1B14 KTD2-1 B14
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL AM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL KM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL RM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 AL SM 5 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 A 4 KA AM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA KM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA RM 10-16 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD3A4 KA SM 5 mm² Hollow shaft TD3A4 TD3 A4
Baumer Thalheim TD 3 B 3 AL 10 mm² Shaft TD3B3 TD3 B3
Baumer Thalheim TD 3 B 5 AL 7 mm² Shaft TD3B5 TD3 B5
Baumer Thalheim TD 3 B10 AL 10 mm² Shaft TD3B10 TD3 B10
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3 KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 2 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3 KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y 4 15 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 31 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 10 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 32 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 20 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 33 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 30 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 34 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 40 VDC KTD3
Baumer Thalheim KTD 36 A 4 Y36 14 mm² Hollow shaft 60 VDC KTD3
Baumer Thalheim SKTD 31 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 10 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 32 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 20 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 33 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 30 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 34 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 40 VDC SKTD3
Baumer Thalheim SKTD 36 A 4 10-16 mm² Hollow shaft 60 VDC SKTD3
Baumer Thalheim KTD 33 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 30 VDC
Baumer Thalheim KTD 34 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 40 VDC
Baumer Thalheim KTD 36 B 5 Y 3 6-11 mm² Shaft 60 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢1 B10 7-11 mm² Shaft 10 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢2 B10 7-11 mm² Shaft 20 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢3 B10 7-11 mm² Shaft 30 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢4 B10 7-11 mm² Shaft 40 VDC
Baumer Thalheim KTD 3€¢6 B10 7-11 mm² Shaft 60 VDC
Baumer Thalheim KTD 31 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 32 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 33 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 34 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 36 ITD 2 A 4 Y 1 10-16 mm² Cable KTD3+ITD2 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim KTD 31 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 32 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 33 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 34 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim KTD 36 ITD 21 B10 11 mm² Cable KTD3+ITD21 BAUMER THALHEIM Encoder-NI
Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 10-12 mm² Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4
Baumer Thalheim BLTD 4 A 4 Y15 15 mm² Hollow shaft BLTD4A4 BLTD4 A4
Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 B10 11 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim FS ~ ITD 21 series (centrifugal switch ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS
Baumer Thalheim KTD 3 ~ ITD 2 Serie (tachogenerator ~ BAUMER THALHEIM ENCODER)COMBINATIONS
Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3~ A 4 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim ITD 3 ~ TD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)
Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD3A4~Y 1 10 16 mm Cable see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim ITD 3 ~ ITD 3 A 4 Y 2 10 16 mm Connector see ”BAUMER THALHEIM ENCODERS”
Baumer Thalheim LG 1 A 4 6, 8, 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim LG 1 A 4 Y 1 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim LG 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim BLTD 4-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim ITD 4 KTD 31 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4 KTD 32 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 11 mm² Cable ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 31 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 32 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 33 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 34 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 36 B10 Y 4 11 mm² Sleeve ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 31 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD4+KTD 32 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 33 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 34 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 4+KTD 36 B10 Y 8 11 mm² Connector ITD4 KTD3 BAUMER THALHEIM
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 31 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 32 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 33 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 34 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim ITD 3 KTD 36 A 4 Y12 10-16 mm² Cable ITD3 KTD3 BAUMER THALHEIM Encoder
Baumer Thalheim RTD 1 A 4 Y 9 8,9.52,10 mm² Leads RTD1A4 RTD1 A4
Baumer Thalheim RTD 1 B14 6 mm² Cable RTD1B14 RTD1 B14
Baumer Thalheim ITD 4 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS
Baumer Thalheim ITD 3 ~ KTD 3 series (BAUMER THALHEIM ENCODER ~ tachogenerator)COMBINATIONS
Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 1 10 16 mm Cable
Baumer Thalheim RTD 4 A 4 Y 2 10 16 mm Connector
Baumer Thalheim RTD 4-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 3 A 4 Y 1 12 22 mm Leads
Baumer Thalheim RTD 3-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 2 A 4 Y13 10 20 mm Leads
Baumer Thalheim RTD 2-series RESOLVER
Baumer Thalheim RTD 1-series RESOLVER
Baumer Thalheim BLTD 1 A 4 6 10 mm Hollow shaft
Baumer Thalheim BLTD 1-series BRUSHLESS TRAPEZOIDAL BAUMER THALHEIM TACHOGENERATORS
Baumer Thalheim Carbon brush sets
Baumer Thalheim KTD2-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281
Baumer Thalheim KTD2-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40281
Baumer Thalheim KTD3-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD3-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD4-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD4-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD50-Electro graphite-1 set (2 pairs)-Itemno. ET.02.1057 L
Baumer Thalheim KTD5-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim KTD5-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40588
Baumer Thalheim TG7-Silver graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40488
Baumer Thalheim TG7-S Electro graphite-1 set (4 pieces)-Itemno. 40488
Baumer Thalheim ATD 4 series ABSOLUTE BAUMER THALHEIM ENCODER
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y 1 12,14 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y 1 12,14 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y10 18,20,23,25,27 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4S A 4 Y10 18,20,23,25,27 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD4SA4 ATD4S A4
Baumer Thalheim ATD 4B A 4 Y 4 12,14 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD4BA4 ATD4B A4
Baumer Thalheim ATD 4B A 4 Y 4 12,14 mm² PROFIBUSDP Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD4BA4 ATD4B A4
Baumer Thalheim ATD 5 series ABSOLUTE BAUMER THALHEIM ENCODER
Baumer Thalheim ATD 5S A 4 Y 1 15,16,18,25,25.4 mm² SSI- Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5SA4 ATD5S A4
Baumer Thalheim ATD 5S A 4 Y 1 15,16,18,25,25.4 mm² SSI- Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD5SA4 ATD5S A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 2 15,16,18,25,25.4 mm² PROFIBUSDP Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 2 15,16,18,25,25.4 mm² PROFIBUSDP Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 3 15,16,18,25,25.4 mm² CANopen Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 5B A 4 Y 3 15,16,18,25,25.4 mm² CANopen Multiturn 65.536 (16 Bit) ATD5BA4 ATD5B A4
Baumer Thalheim ATD 6S A 4 Y 1 50,50.8 mm² SSI Singleturn 8.192 (13 Bit) ATD6SA4 ATD6S A4
Baumer Thalheim ATD 6S A 4 Y 1 50,50.8 mm² SSI Multiturn 8.192 (13 Bit) ATD6SA4 ATD6S A4
Baumer Thalheim TD-3-A-4-KA-RM-11058386
Baumer Thalheim ITD21H00-1024-T-NI-S21SG8-F-14-IP54-11106371
Baumer Thalheim KTD-3-2-A-4-Y36-11051964-old-no-300466
Baumer Thalheim ITD-61-A-4-1024-H-NI-H2SK12-M-30-11082582-old-no-315254
Baumer Thalheim ITD-41-A-4-Y64-2048-H-NI-KR1-M-25-11062488-old-320762
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y90-1024-H-NI-KR1-E-10-11060874-old-no-318248
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y22-1024-H-NI-H2SK12-S-25-11059746-old-no-314574
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-Y-1-1024-H-NI-D2SR12-E-10-11059595-old-no-313832
Baumer Thalheim ITD-40-A-4-1000-T-NI-KR1-S-15-11100859
Baumer Thalheim ITD22H01-2048-M-NI-S21SG8-F-14-IP54-11105084
Baumer Thalheim ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870-old-311858
Baumer Thalheim ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870
Baumer Thalheim ATD-2S-B14-Y24-12/12-SR-GR-D2SR17-M-10-11062886-old-no-320779
Baumer Thalheim A-cable-mg02-K21BG8/A-65-SL-NIo-01000-11071188-old-44801-01000
Baumer Thalheim A-Cabel-mg02-K21BG8/C-50-SL-NIo-00200


 

Các tin tức khác